Maria Sundgren palkittiin vuoden varhaiskasvatuksen yhteistyöntekijänä

12.12.2023

Porvoon vanhempainyhdistykset ry (POFF) on palkinnut ensimmäistä kertaa vuoden yhteistyöntekijän varhaiskasvatussektorilla. Kaikki Porvoossa varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ovat voineet tehdä ehdotuksia omista kollegoistaan, ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry on tehnyt valinnat esitysten pohjalta.

- Nyt ensimmäistä kertaa myönnetyllä tunnustuksella halutaan korostaa sitä, että tärkeä vuorovaikutus kotien kanssa alkaa jo ensimmäisistä hoitovuosista. Tälle avoimelle ja rakentavalle keskustelulle ja toista arvostavalle kohtaamiselle huoltajien ja työntekijöiden välillä on luotava edellytyksiä jo päiväkodissa ja aikanaan polun jatkuessa kouluun, kertoo POFFin puheenjohtaja Marika Salomaa.

Vuoden yhteistyöntekijänä palkittiin Maria Sundgren. Maria työskentelee lastentarhanopettajana Kevättuulen päiväkodissa.

- Maria kuvataan kokeneena varhaiskasvatuksen osaajana, jolla on kyky asettua lapsen asemaan ja hakea tilanteisiin ratkaisuja luovasti lapsen etu edellä ja lapsia osallistaen. Maria näkee, että lapsilla on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja hän luottaa lasten taitoihin. Huoltajat hän kohtaa lämpimästi, tukee perheitä kasvatustyössään ja saa helposti huoltajien luottamuksen. Marialla on taito saada hänen ympärillään olevat ihmiset uskomaan, että asiat järjestyvät, kertoo Salomaa vuoden varhaiskasvatuksen yhteistyöntekijäksi palkitusta.

 - Meille vanhempien edustajina on tärkeää, että hyvän työkaveruuden lisäksi – ja oikeastaan ennen kaikkea – esiin nousee taito kohdata lapset yksilöinä sekä kyky huomioida kodit aitoina kasvatuskumppaneina.

Kunniamaininnan saivat päiväkodinjohtaja Marjukka Taos Gammelbackan päiväkodista ja lastentarhanopettaja Eija Vainio Puistopäiväkodista. 

- Marjukan toimintatapa kuvataan myönteisenä, suorana ja toista arvostavana, mikä luo luottamusta ja turvallisuuden tunnetta sekä henkilöstöön että lapsiin ja perheisiin. Hän on aktiivinen ja avoin yhteistyölle, ja ottaa huomioon henkilöstön sekä perheiden ja lasten moninaisuuden ja yksilölliset tarpeet. Marjukan kohdalla huomioimme erityisesti sen, että hän haluaa luoda turvallisen tunteen vieraskielisille perheille ja saada heidät osallisiksi lapsensa varhaiskasvatuksesta ja päiväkodin toiminnasta. 

- Eija puolestaan toimii perheiden kanssa ratkaisukeskeisesti ja hänestä välittyy rakkaus työhönsä. Hänen kerrotaan toimivan aina lapsen etu huomioiden ja lapsen yksilölliset vahvuudet tunnistaen. Hän on myös arvostettu varhaiskasvatuksen ammattilainen paitsi omassa päiväkodissaan, myös koulun puolella ja yhteistyöntekijä silläkin saralla, kertoo Salomaa.

Palkinnot myönnettiin Porvoon vanhempainyhdistysten vuosittaisilla jouluglögeillä, jossa oli mukana lukuisia vanhempaintoimijoita eri puolilta Porvoota, laajasti Porvoon koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen johtoa ja päättäjiä sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia yhdistyksiä. Tilaisuudessa esiintyivät Porvoon kaupungin musiikkiluokista Keskuskoulun 3A:n oppilaat opettajansa Alina Haataisen johdolla.

Perusteista ja hakuprosessista voi lukea tarkemmin: https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/ajankohtaista/varhaiskasvatuksen-yhteistyontekija/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠