Lukutaidon puolesta

Porvoolaisten koulujen vanhempainyhdistyksissä on tehty vahvaa yhteistyötä lukutaidon puolesta (esim. Keskuskoulun vanhempainyhdistyksessä johdonmukainen, säännöllinen yhteistyö lukutaitotiimin ja koulun kanssa).

Porvoon kuntakohtaisena vanhempainyhdistyksenä, 24 koulu- ja päiväkotikohtaisen vanhempainyhdistyksen kattoyhdistyksenä, kokoamme parhaat käytännöt niitä jakaen ja edistäen. Haluamme tuoda kodin ja koulun yhteiset tekemisen mahdollisuudet lukutaidon puolesta kaikkiin porvoolaisiin ala- ja yläkouluihin. Teemme yhteistyötä kaupungin äikkätiimin kanssa.  

Tavoitteemme:

 • Edistää (ala)kouluikäisten lukutaitoa
 • Vahvistaa lukemisen kautta lasten koulumenestystä, vähentää eriarvoistumista ja syrjäytymistä
 • Osallistaa kodit ja perheet, lapset ja nuoret
 • Tuoda lapselle malli lukevasta vanhemmasta sekä luoda perheille yhteisiä hetkiä lukemisen parissa
 • Tutustuttaa laadukkaaseen lastenkirjallisuuteen, muistuttaa digiajassa lukemisen tärkeydestä

Keinot: 

 • Lukutaitohaaste Keskuskoulun vanhempainyhdistyksestä porvoonlaajuiseksi
 • Toteutamme yhdessä kaupunginkirjaston ja kaupungin lukutaitohankkeiden kanssa kaikkien eskarilaisten ja koululaisten kesälukukampanjan syksyn lukujuhlineen. 
 • Syksyn Read Hour, johon viime vuoden tapaan haastamme kaikki porvoolaiset alakoulut, tänä vuonna myös yläkoulut. Arvomme osallistuvien koulujen kesken kirjakasseja tukemaan lukutaitotyötä.
 • Isät lukemaan-toteutus ja sen rinnalla haaste koteihin, kotien ja 
  vanhempien osallistaminen lasten lukutaidon puolesta, ääneen lukemiseen ja tarinoiden tärkeydestä keskustelemiseen
 • Lukuisat lukutaitohaasteet lapsille ja lukemaan innostaneille kodeille sekä tuki oppilaskunnan kirjallisuusteemaisiin tempauksiin (kuten kirjan ja ruusun päivänä pukeutuminen oman lempikirjan hahmon mukaisesti).

Me vanhemmat innostamme esimerkillä, tuemme nimenomaan vahvan peruslukutaidon syntymistä lasten tulevaisuuden polulle. Yhteistyössä koulujen kanssa voimme vaikuttaa.