Vaikuttamista. Verkostoitumista. Vertaistukea. 

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) on koulu- ja päiväkotirajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys.

POFF on kunnan yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyössä:

 • edistäen vanhempien mielipiteiden esiin tuomista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • vahvistaen vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
 • edistäen kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia.

POFF on vuorovaikutteinen, vaikuttava ja osallistuva: 

 • kertoo viestinnässään aktiivisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista
 • edistää kunnassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä ja kertoo viestinnässä myös muiden porvoolaisten vanhempainyhdistysten hyvistä käytänteistä
 • pitää avointa keskusteluyhteyttä koulutus- ja sivistysjohtoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten eteenpäin viemiseksi ja aikaansaamiseksi
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueella
 • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa.

Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen, ja toiminnassaan uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Kaksikielisenä yhdistyksenä teemme yhteistyötä myös Hem och Skolan kanssa. 

Lähtökohtamme on rakentava. Uskomme yhteistyön voimaan. 

Kokoukset keväällä 2022:

 • 9.2.2022 klo 18
 • Vuosikokous 9.3.2022 klo 18, Teams
 • 9.3.2022 uuden hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen n. klo 19
 • 6.4.2022
 • 4.5.2022

Uutiset

Huomaathan, että ensisijainen viestintäkanavamme on Porvoon vanhempainyhdistyksen Facebook-sivu, joka päivittyy useasti viikossa.

Pelastakaa Lapset ry:ltä Vuoden lapsiystävällinen teko-tunnustus

Porvoon Pelastakaa lapset ry huomioi meidät Vuoden lapsiystävällinen teko-tunnustuksella. Porvoon Pelastakaa lasten hallitus huomioi tunnustusta myöntäessään erityisesti yhdistyksen aktiivisen roolin…

POFFin puheenjohtaja Marika Salomaa jatkokaudelle Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan

Suomen Vanhempainliiton liittokokous on valinnut liiton johtokunnalle jäsenet kaudelle 2022–2023. POFFin puheenjohtaja Marika Salomaa jatkaa valinnan myötä johtokunnassa seuraavan kaksivuotiskauden.

Ketä haluat kiittää? Vem vill du tacka?

Ketä haluat kiittää? Kuka on ollut merkittävä tuki arjen sujuvuudessa tai kodin ja koulun yhteistyössä? Opettaja, joka on mahdollistanut turvallisen kouluvuoden alkamisen? Lapsen kaverin vanhempi,…

Koulutusjohdolle valtakunnallista tunnustusta

Porvoon kaupungin koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström ovat saaneet Suomen Vanhempainliiton myöntämän kunniakirjan tunnustuksena kodin ja koulun yhteistyön edistämisestä.

Lapset ja nuoret verkossa-koulutuskokonaisuus 23.9. ja 5.10.

Keskustellaanko teillä lapsen ja nuoren pelaamisen haitoista? Entä ruutuajan ja arjen tasapainosta? Miten netti tukee yhteisöllisyyttä – vai jättääkö se ulkopuolelle? Järjestämme yhdessä Huhtisen…

Read Hour 2021 - porvoolaisille kouluille lukuintoa ja pelejä

Tänä vuonna porvoolaiset koulut ovat saaneet Porvoon vanhempainyhdistyksen (POFF), kirjaston ja kaupungin lukuhankkeiden yhteisen haasteen osallistua Read Houriin. POFF arpoo lukutuntia viettävien koulujen kesken pelejä.

Kiusaamattomuuskävely Porvoossa 30.8.-5.9.2021 - haastamme Sinutkin!

Porvoon vanhempainyhdistykset ry on haastanut porvoolaiset koulut ja vanhempainyhdistykset kävelemään kiusaamattomuuden puolesta. Nyt haluamme haastaa myös juuri Sinut.

Päiväkoti- ja koulukuvaukset edullisesti ilman järjestelypalkkiota

Päiväkoti- ja koulukuvat Porvoossa alle 11 eurolla, tiesitkö? Olemme jo vuodesta 2015 kilpailuttaneet koulukuvauksen porvoolaisiin kouluihin.

Kiusaamattomuussopimukset kaikkiin kaupungin kouluihin

Kaikkiin porvoolaisiin suomen- ja ruotsinkielisiin ala- ja yläkouluihin on jaettu Porvoon vanhempainyhdistyksen teettämät luokkatasoisesti allekirjoitettavat kiusaamattomuussopimukset koulujen alkaessa 2021.

Vuoden yhteistyöntekijäksi Anita Korhonen

Porvoon vanhempainyhdistykset on palkinnut vuoden yhteistyöntekijänä koulunkäynninohjaaja Anita Korhosen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saavat erityisopettaja Simon Wackström Eklöfska…

POFF mahdollistaa porvoolaisille kakkosille Paula Norosen vierailun

Olemme mahdollistamassa kaikille porvoolaisille kakkosille lastenkirjailija Paula Norosen kirjailijavierailun suomenkielisissä kouluissa. Kaveritaidoistakin kirjoittaneen Norosen vierailu tukee painopisteitämme yhteisöllisyyttä ja lukutaitoa.

Lukuvuotensa päättäviä juhlitaan kakuin ja kukin viime kevään tapaan

On aika juhlia yhdessä lukuvuotensa päättäviä lapsia ja nuoria kakuin ja kukin - osallistu arvontaan. Haluamme nähdä hyvän ja kiinnittää huomiota vahvuuksiin.

Aiempia uutisia

Uutiskirjeemme ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa. Liitythän tilaajaksi.

Yhdistyksemme on Suomen Vanhempainliiton jäsen. 

Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö.