Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF)

 

on Porvoon alueella toimiva Suomen vanhempainliiton jäsenyhdistys, joka kuntakohtaisena jäsenyhdistyksenä kokoaa yhteen porvoolaiset vanhempainyhdistykset.

  • Olemme linkki koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten ja kaupungin välillä.
  • Pidämme säännöllisesti yhteyttä opetus- ja kasvatusasioista päättäviin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin.
  • Seuraamme kunnan päätöksentekoa lasten kasvuympäristöön ja kouluun vaikuttavissa asioissa.
  • Teemme yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa lasten hyvän kasvuympäristön edistämiseksi.
  • Yhdistykseemme kuuluu suurin osa porvoolaisista rekisteröidyistä vanhempainyhdistyksistä sekä joitakin henkilöjäseniä. 

Tavoitteet vuonna 2020

  1. Teemme porvoolaista vanhempaintoimintaa näkyväksi ja nostamme vanhempaintoiminnan arvostusta.
  2. Luomme kuntakohtaisen mallin vanhempaintoimintaan kaupungin sivistystoimen koulutusjohdon kanssa.
  3. Vaikutamme aktiivisesti kodin ja koulun yhteistyöhön kuntatasolla sekä Suomen Vanhempainliitossa.
  4. Tiivistämme yhteistyötä omien jäsenyhdistystemme kanssa.