Porvoon vanhempainyhdistykset ry palkitsi Anita Korhosen vuoden yhteistyöntekijänä

Porvoon vanhempainyhdistykset on palkinnut vuoden yhteistyöntekijänä koulunkäynninohjaaja Anita Korhosen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saavat erityisopettaja Simon Wackström Eklöfska Skolasta sekä rehtori Jessica Gillberg Sannas Skolasta.

Ensimmäistä kertaa myönnettävällä tunnustuksella haluttiin painottaa paitsi yhteistyötä kouluyhteisön sisällä ja arvostavaa, lämmintä suhdetta lapseen ja nuoreen, myös moninaista yhteistyötä koteihin ja perheisiin.

- Kaikkia arvostava ja tasavertainen kohtelu, empaattinen ja ratkaisulähtöinen ote sekä taito nähdä asiat yksilöllisistä lähtökohdista korostuivat useissa ehdotuksissa. Monet nostivat esiin yhteistyön kotien kanssa matalalla kynnyksellä ja pitivät arvossa oman osaamisen jakamista arjen eri tilanteissa, kertoo Porvoon vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Marika Salomaa.

Vuoden yhteistyöntekijäksi valittua Anita Korhosta ehdotti useampikin hänen työkollegansa. Korhosta kuvattiin suurella sydämellä työskenteleväksi ammattilaiseksi - helmeksi ja timantiksi - joka luo luokkaan rauhallisen ja myönteisen ilmapiirin. Kollegat kertoivat Anitasta henkilönä, joka on aina valmis auttamaan niin lapsia kuin koulun henkilökuntaakin. 

- Palkittavat Anita, Simon ja Jessica työskentelevät kouluyhteisön eri rooleissa – kukin työyhteisönsä pidettyinä kollegoina. Valinnassamme halusimme tuoda esiin sen, miten lasta ja kotia tukeva, toimiva kouluyhteisö rakentuu lukuisista työntekijöistä, jatkaa Salomaa.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) etsi vuoden yhteistyöntekijää Porvoossa ja sai porvoolaisista suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista kymmeniä ehdotuksia. Koulujen henkilökuntaa pyydettiin ehdottamaan omia kollegoitaan.

- Poikkeukselliset ajat ovat korostaneet sitä, miten tärkeää on kodin ja koulun toimiva yhteistyö lasten ja nuorten hyväksi. Siksi etsimme porvoolaisista kouluista henkilöä, joka on omaksunut yhteistyöntekijän roolin ja ollut valmis vaikeinakin aikoina toimimaan ratkaisuja etsien ja yhteistä ymmärrystä lisäten.

Kaikkia Porvoon kouluja edustava vanhempainyhdistys POFF haluaa toimia sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi koulussa turvallinen ja hyvä olla. Siksi yhdistyksen vuoden 2021 vahvin teema on yhteisöllisyyden vahvistaminen, kaveritaitojen huomioiminen ja kiusaamisen vastainen työ. Vuoden yhteistyöntekijän palkitseminen on osa yhteisöllisyyden teemavuotta. Tarkoituksena on havahduttaa miettimään meistä jokaisen vastuuta ja myös mahdollisuutta vaikuttaa ja tukea koululaisten parasta.

https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/yhteisollisyyden-vuosi/
https://www.facebook.com/porvoonvanhemmat