Kiusaamattomuuskävely

Porvoon vanhempainyhdistykset ry on haastanut porvoolaiset koulut ja vanhempainyhdistykset kävelemään kiusaamattomuuden puolesta.

Nyt haluamme haastaa myös juuri Sinut.

Koulu, päiväkoti tai muu ryhmä, yksittäinen kävelijä tai ystävän kanssa kävelevä, voi valita sopivan ajankohdan ja toteutustavan 30.8.-3.9.2021 välisenä aikana. Päätapahtuma on torstaina 2.9.2021.

Haastathan muutkin mukaan kävelemään. Porvoossa ja muualla Suomessa. Kouluissa ja työpaikoilla. Harrastuksissa. Missä tahansa.

--------------------

Porvoon vanhempainyhdistykset ry - Borgå Föräldraföreningar rf har utmanat skolorna och föräldraföreningarna i Borgå att gå mot mobbning.

Nu vill vi utmana just Dig!

Skolan, daghemmet eller annan grupp, en som går för sig själv eller tillsammans med sin vän, kan själv välja tidpunkt och sätt att förverkliga detta under tiden 30.8-3.9.2021. Huvudevenemanget är torsdagen 2.9.2021.

Du utmanar väl även andra att gå. I Borgå och andra delar av Finland. I skolor och på arbetsplatser. I hobbyn. Var som helst.

#olettärkeä #äläoletörkeä #kiusaamattomuuskävely #duärviktig #vigårmotmobbning. Du använder väl dessa så hittar vi dig. Käytäthän näitä, niin löydämme Sinut.

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:
porvoonvanhemmat@gmail.com
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
facebook.com/porvoonvanhemmat
instagram.com/porvoonvanhempainyhdistykset