Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF)

är en Finlands Föräldraförbunds medlemsförening som har verksamhet i Borgå stads område. Vi är en takorganisation för föräldraföreningar i Borgå.

  • Vi är länken mellan skolornas och daghemmets föräldraföreningar och kommunen.
  • Vi följer beslutsfattandet då det handlar om barnens uppväxtmiljö och skolorna.
  • Vi är regelbundet i kontakt med beslutsfattare och tjänstemän som beslutar om utbildning och uppfostring.
  • Vi samarbetar med andra som är verksam med samma saker i Borgå område när det gäller att bidra barnens bra uppväxtmiljö.
  • Nästan alla registrerade föräldraföreningar i Borgå är våra medlemmar.
  • Vi har också personmedlemmar.
  • Vi har verksamhet i hela Borgå området.