Jäsenrekisteriseloste

1. Rekisterin nimi:
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf- jäsenrekisteri

2. Rekisterin pitäjä:
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi

3. Rekisteriasioista vastaava:
Yhdistyksen hallituksen jäsenvastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yhdistysjäsenet:
  • yhdistyksen nimi
  • koulu tai päiväkoti missä yhdistys toimii
  • yhdistyksen rekisterinumero
  • yhdistyksen puheenjohtaja
  • puhelinnumero
  • yhdistyksen sähköpostiosoite
 • Henkilöjäsenet
  • täydellinen nimi
  • sähköpostiosoite
  • kotikunta
  • puhelinnumero
 • Kannatusjäsenet
  • henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön nimi
  • sähköpostiosoite
  • kotikunta
  • henkilön syntymäaika tai yhteisön tunnus

6.  Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäseniltä saadut tiedot   

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja luovutetaan hallituksen jäsenille. Taikka hallituksen tekemällä päätöksellä jäsenelle, joka niitä pyytää.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet: 
ATK:lle tallennetut tiedot. Salasanalla suojattu.
Rekisteriin pääsyoikeus ja oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja on vain Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf jäsenrekisteriasioista vastaavalla henkilöllä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.