Vaikuttamista. Verkostoitumista. Vertaistukea.


Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) on koulurajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys.

Olemme kunnan yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyössä edistäen vanhempien mielipiteiden esiin tuomista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, vahvistaen kodin ja koulun yhteistyötä sekä edistäen kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia.

Olemme vuorovaikutteinen, vaikuttava ja osallistuva. Viestimme aktiivisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista erityisesti Porvoossa, edistämme porvoolaisten vanhempainyhdistysten yhteistyötä, käymme avointa keskustelua koulutus- ja sivistysjohdon, muiden viranomaisten ja kunnallisten päättäjien kanssa, teemme esityksiä näkemiemme uudistusten eteenpäin viemiseksi ja osallistumme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueella. 

Lähtökohtamme on rakentava. Uskomme yhteistyön voimaan. 

Hallitus

Marika Salomaa (puheenjohtaja), salomaa.marika@gmail.com 
050 461 9320, Keskuskoulun vanhempainyhdistys 

Anne Tukiainen (varapuheenjohtaja)
Susann Träskelin (rahastonhoitaja), Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf
Emilia Mäntylä, Tolkkisten koulun vanhempainyhdistys

Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä koulutukseen liittyvistä asioista Porvoossa.

Yhteystiedot

Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf, POFF
porvoonvanhemmat@gmail.com 
www.facebook.com/porvoonvanhemmat

Yhdistyksen y-tunnus 2788906-5

Yhdistyksen rekisterinumero 202035