Sivistysverkkoselvitys, varjoraportti 2017

Porvoon kaupunki julkaisi laatimansa sivistysverkkoselvityksen, jossa esiteltiin tulevaisuuden sivistysverkon suuntaviivoja pohjautuen talouden tervehdyttämisen ja tuottavuuden parantamisen linjauksiin. Selvitys ei kuitenkaan sisältänyt laskelmia, joihin suuntaviivat perustuivat.

Sivistysverkkoselvityksen linjausten puutteiden ja ristiriitaisuuksien vuoksi päätettiin laatia varjoraportti, jossa esitellään kustannuslaskelmat eri vaihtoehtoehdoille sekä muuta lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi.

Sivistysverkkoselvityksestä puuttuivat kokonaan eri koulujen oppilaskohtaiset kustannukset, joita esitelläänkin tässä raportissa tarkemmin.

Varjoraportin laatimiseen osallistui useita vanhempia eri porvoolaisista kouluista. 

Tulevaisuuden sivistysverkko - Vanhempien varjoraportti Porvoon kaupungin sivistysverkkoselvitykseen