Erja Askolin & Anita Korhonen — Yhdessä olemme enemmän

Koulussa meidän ja oppilaiden elämää rikastavat erilaiset tavat ja kulttuurit. Jokainen tekee työtään omalla tavallaan ja omalla persoonallaan. Me olemme valinneet polun, jolla kuljemme koko perheen kanssa, ei vain oppilaan kanssa. Kaiken pohjana on välittäminen ja arvostus, huolimatta siitä onko meillä samanlaiset taustat vai ei. 

Pidämme tärkeänä molemminpuolista luottamusta. Luottamus syntyy ajan kanssa, kun toimitaan yhdessä ja keskustellaan.  Toimimme myös katalysaattorina: Kun perheet tulevat keskenään tutuiksi, on heidän helpompi tehdä yhteistyötä. Ja jos ongelmia joskus ilmenee, on myös helpompaa ryhtyä selvittämään asioita, kun tunnemme toisemme.   

Jokainen lapsi on vanhempiensa aarre ja tärkeintä maailmassa. Siksi vanhemmille on tärkeää tietää, että heidän lapsestaan/lapsistaan välitetään ja huolehditaan koulussa. 

Kun vanhemmat pääsevät osallistumaan lapsensa koulupäiviin, he näkevät miten koulussa toimitaan ja miten me toimimme oppilaiden kanssa. Luokkiemme perheet ovat osallistuneet mielellään. Apua olemme saaneet aina, kun olemme pyytäneet.                                                                                                                                                                                             

Osallistumistapoja on ollut monia. Vanhempia on käynyt kertomassa omasta ammatistaan tai harrastuksestaan.  Milloin on tarvittu lisää aikuisia Heurekan-retkelle tai teatteriin, luistinten sitomiseen tai kävelymatkoille museoon. Oppilaiden turvaverkko laajenee samalla, kun luokan vanhemmat tulevat heille myös koulun arjessa tutuiksi. Perheet tapaavat toisiaan ja meitä vastuuvanhempien järjestämissä grilli-illoissa, diskoissa ja pikkujouluissa.                                    

Pyrimme siihen, että kynnys ottaa yhteyttä, asiassa kuin asiassa, olisi mahdollisimman matala. Hyvät keinot jokapäiväiseen viestittelyyn ovat tekstiviesti, puhelu, WhatsApp -ryhmä, Wilma ja sähköposti. Tapaamme kasvokkain vanhempainilloissa sekä arviointikeskusteluissa.  

Vastuuvanhemmat ovat vuosien varrella keränneet rahaa luokan kassaan arvoilla, oppilaiden tekemillä joulukorteilla, sukka- ja kynttilämyynnillä. Perheet ovat hoitaneet myynnin ja rahoilla on ostettu välituntivälineitä, maksettu bussikyyti tai liput teatteriin. 

Toivomme, että emme joudu enää etäopetukseen. Viime kevät oli erityisen raskasta aikaa oppilaille ja huoltajille. Olimme huolissamme perheiden jaksamisesta ja etenkin tuentarpeessa olevien oppilaiden edistymisestä. Ikävä oli oppilaita ja lähiopetusta. Iloitsimme, kun pääsimme takaisin kouluun.     

Toimintamme kulmakiviä ovat innostuneisuus työhön, avoimuus ja rehellisyys.                                                   

Kaikkein tärkeintä on aina halumme tehdä työtä oppilaan parhaaksi.  

Covid 19 on vaikuttanut todella paljon yhteistyöhön perheiden kanssa. Ennen epidemiaa perheet saivat osallistua oppilaiden koulupäiviin. Koronan laannuttua vanhemmat ovat jälleen tervetulleita kouluun. 

Yhdessä olemme enemmän! 

Anita Korhonen, koulunkäynninohjaaja 
Erja Askolin, luokanopettaja 
Albert Edelfeltin koulu

 

- - - -

Tutustu myös: 

Läpi lukuvuoden 2020-2021 nostamme Porvoon vanhempainyhdistyksenä esiin näkökulmia lasten ja nuorten, kodin ja koulun yhteistyöstä. Siitä, miten tärkeää on erityisesti näinä aikoina tehdä parhaamme lasten puolesta — meistä kunkin tahollaan. Miten tärkeä on lapsen arvo itsessään. Miten merkityksellisiä ovat sitoutuneet ja välittävät vanhemmat ja laajasti katsovat vanhempaintoimijat, osaavat opettajat ja koulun muu henkilökunta, lapsen silmin asioita katsovat päättäjät — moninainen ymmärrys lapsen parhaasta. 

Näkökulmia -kirjoitussarjassa nostetaan esiin erilaisia näkökulmia oppilashuollosta opettajuuteen sekä kodin ja vanhemman arjesta johtamiseen. Katsomme asioita ekaluokkalaisen ja lukiolaisen silmin, paikallisten osaajien ja valtakunnantason vaikuttajien. Suomen- ja ruotsinkielisissä perheissä ja oppilaitoksissa.

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä painotetaan vahvasti koulutuspolitiikassa, koulutusta koskevassa lainsäädännössä ja koulujen opetussuunnitelmissa. Se konkretisoituu lopulta aina yksittäisen lapsen kohdalla. Tulevaisuuden aikuisen.