Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf, POFF


porvoonvanhemmat@gmail.com

Ordförande

Marika Salomaa
salomaa.marika@gmail.com, 050 461 9320