Sisäilma-asioita ratkaistaan yhteistyöllä — työryhmissä vanhempien edustus 

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja ja mittavaa yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden kesken. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa.

Vanhemmat ovat mukana vaikuttamassa sekä koulu- tai päiväkotikohtaisissa sisäilmatyöryhmissä että Porvoon kaupungin toimitilajohdon ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n yhteisessä kuntakohtaisessa sisäilmatyöryhmässä. Ryhmien avulla halutaan parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sisäilma-asioissa.

Porvoon kaupungin sisäilmasivut

Porvoon kaupunki on koonnut nettisivuilleen tietoa kaupungin toimitilojen sisäilma-asioista.

Kaksikielisellä sivustolla voi tutustua sisäilmaongelmia koskeviin tiedotteisiin ja tutkimusraportteihin sekä kaupungin menettelytapoihin sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry on ollut aktiivisesti mukana sivuston suunnittelussa.

Kaupungin ja vanhempien yhteistyösisäilmaryhmä

Porvoon kaupungin toimitilajohto ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry perustivat 5.4.2017 yhteistyöryhmän käsittelemään sisäilma-asioita. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja sen avulla halutaan parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sisäilma-asioissa. 

Ryhmän jäsenet:

  • Laura Karén, ryhmän alkuperäisjäsen
  • Tuomas Kanervala, sivistysverkkoselvityksestä (2017) vanhempien varjoraportin koonneen ryhmän perustaja
  • Marko Liljeström, ryhmän alkuperäisjäsen
  • Marika Salomaa, POFFin puheenjohtaja
  • Porvoon kaupungin toimitilajohdon edustus