Sisäilma

Porvoon kaupungin sisäilmasivut

Porvoon kaupunki on koonnut nettisivuilleen tietoa kaupungin toimitilojen sisäilma-asioista.

Kaksikielisellä sivustolla voi tutustua sisäilmaongelmia koskeviin tiedotteisiin ja tutkimusraportteihin sekä kaupungin menettelytapoihin sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry on ollut aktiivisesti mukana sivuston suunnittelussa.

 

Sisäilmaan liittyvää tietoa

Suuri Sisäilmailta Porvoossa 21.3.2017

 

Aloite sisäilmaillan järjestämisestä lähti Hinthaarasta, kun selvisi, että Hinthaaran sivistyskeskuksessa on sisäilmaongelma.

Vanhemmat eivät tyytyneet seuraamaan sivusta asioiden etenemistä. He halusivat paikan sisäilmatyöryhmästä. He halusivat, että ongelmasta annetaan huoltajille tietoa avoimesti.

Toimitilajohto osallistui Hinthaaran koulun kannatusyhdistyksen kokoukseen. Sen seurauksena huoltajat saivat edustajansa sisäilmatyöryhmään.

Päätettiin myös perustaa avoin keskusteluryhmä facebookiin (Porvoon sisäilmaongelmat keskusteluryhmä) sekä järjestää Suuri Sisäilmailta.

Sisäilmaillalla oli kolme päämäärää
1. Kartoittaa nykytilanne
2. Löytää ratkaisuja ongelmiin
3. Sitouttaa päättäjät viemään asioita eteenpäin

Porvoolaisten sisäilmaryhmä perustettu 5.4.2017

Porvoon kaupungin toimitilajohto ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry ovat perustaneet yhteistyöryhmän käsittelemään sisäilma-asioita. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja sen avulla halutaan parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sisäilma-asioissa. 

Ryhmän jäsenet:

1. Laura Karén

2. Tuomas Kanervala
- Sivistysverkkoselvityksestä vanhempien varjoraportin koonneen ryhmän perustaja

3. Marko Liljeström

4. Marika Salomaa, POFFin puheenjohtaja

5. Porvoon kaupungin toimitilajohdon edustus