Micaela Romantschuk — Ensam är inte stark

Jag glömmer inte stunden då läkaren såg på mig och sade: Det är nog inget fel på dig, du är bara helt utmattad. Då kom tårarna. Jag hade tampats med allt från värk till sömnsvårigheter under en längre tid och trodde att jag var allvarligt sjuk. Jag är långt ifrån ensam om denna erfarenhet, tyvärr.

I en nyligen publicerad rapport i vilken man jämför föräldrars välmående i 42 länder kommer Finland på sjunde plats då graden av utmattning tillfrågats. Som en förklaring ges att vi i Finland lever i en lite osund ”klara mig själv”-kultur. Jag känner igen det där med att vara duktig och klara sig, bita ihop och kämpa på ännu lite till. 

Länder som kommer lågt på listan, dvs länder där föräldrar känner sig minst utmattade, är länder där kulturen att hjälpa varandra står högt i kurs och där flera generationer bor nära varandra och mor- och farföräldrar kan ställa upp t.ex. med barnpassning. Här hos oss är det många som flyttat bort från sina hemknutar och vi är inte så bra på att be om hjälp då vi känner att vi behöver det. ”Bra karl reder sig själv” är ett gammalt finskt ordspråk som säkert en och annan har hört och man vill ogärna visa sig svag. Men till vilket pris, kan man fråga?

Då de flesta av oss inte mera bor i närheten av sina släktingar och saknar den praktiska hjälpen och stödet i vardagen, är det viktigt att vi hittar andra vuxna och sammanhang som kan ge oss stöd i vardagen. Det kan handla om helt praktiska saker som barnpassning men ofta hjälper det redan att ha någon att dela sina små vardagsbekymmer med. Jag tänker att en föräldraförening mera än nu också kunde vara ett stöd och en gemenskap för föräldrar. Min erfarenhet är att verksamheten i våra föräldraföreningar oftast handlar om att bidra till att stödja barn och elever och i vår iver i att vilja hjälpa och stödja andra kan det hända att vi i värsta fall helt och hållet glömmer bort att ta hand om oss själva.

På Förbundet Hem och Skola har vi inom ramen för projektet Varje förälder är en resurs, tagit initiativ till den här typen av verksamhet. I Vörå ordnade vi en kurs i Positivt föräldraskap och i Närpes en kurs för föräldrar med invandrarbakgrund. Båda kurserna var väldigt uppskattade och visade att den här typen av verksamhet som enbart riktar sig till föräldrar har sin givna plats också i en föräldraförening. Välmående föräldrar är en förutsättning för att våra barn skall ha det bra. Jag hoppas att den här typen av föräldraföreningsverksamhet sprider sig och blir en naturlig del av verksamheten i föreningarna. För ensam är inte stark.


Micaela Romantschuk

Verksamhetsledare
Förbundet Hem och Skola

- - - -

Tutustu myös: 

Läpi lukuvuoden 2020-2021 nostamme Porvoon vanhempainyhdistyksenä esiin näkökulmia lasten ja nuorten, kodin ja koulun yhteistyöstä. Siitä, miten tärkeää on erityisesti näinä aikoina tehdä parhaamme lasten puolesta — meistä kunkin tahollaan. Miten tärkeä on lapsen arvo itsessään. Miten merkityksellisiä ovat sitoutuneet ja välittävät vanhemmat ja laajasti katsovat vanhempaintoimijat, osaavat opettajat ja koulun muu henkilökunta, lapsen silmin asioita katsovat päättäjät — moninainen ymmärrys lapsen parhaasta. 

Näkökulmia -kirjoitussarjassa nostetaan esiin erilaisia näkökulmia oppilashuollosta opettajuuteen sekä kodin ja vanhemman arjesta johtamiseen. Katsomme asioita ekaluokkalaisen ja lukiolaisen silmin, paikallisten osaajien ja valtakunnantason vaikuttajien. Suomen- ja ruotsinkielisissä perheissä ja oppilaitoksissa.

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä painotetaan vahvasti koulutuspolitiikassa, koulutusta koskevassa lainsäädännössä ja koulujen opetussuunnitelmissa. Se konkretisoituu lopulta aina yksittäisen lapsen kohdalla. Tulevaisuuden aikuisen.