Koulun ja kodin yhteistoimintaa –lasten, perheiden ja koulun parhaaksi


Teemme päivittäin tahoillamme töitä lasten ja nuorten puolesta. Rakennamme yhdessä heille hyvää ja turvallista kouluarkea. 

Haluamme Porvoon kuntakohtaisena vanhempainyhdistyksenä vaikuttaa myönteisesti kodin ja koulun yhteistyöhön. Näemme yhteistyön erityisen tärkeäksi tänä poikkeuksellisena koronaepidemian aikana, joka on vaikuttanut monin tavoin jokaisen lapsen, nuoren ja perheen arjessa.

Haluamme rakentaa siltoja ja tuoda myös toivoa.

Uskomme, että asioita edistetään rakentavalla keskustelulla ja määrätietoisella yhteistyöllä. Sillä, että muutostarpeen havaitsemisesta syntyy toimenpiteitä. 

Syksystä 2020, läpi lukuvuoden 2020-2021 nostamme esiin erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten, kodin ja koulun yhteistyöstä. Siitä, miten tärkeää on erityisesti näinä aikoina tehdä parhaamme lasten puolesta — meistä kunkin tahollaan. Miten tärkeä on lapsen arvo itsessään. Miten merkityksellisiä ovat sitoutuneet ja välittävät vanhemmat ja laajasti katsovat vanhempaintoimijat, osaavat opettajat ja koulun muu henkilökunta, lapsen silmin asioita katsovat päättäjät — moninainen ymmärrys lapsen parhaasta. 

Näkökulmia -kirjoitussarjassa nostetaan esiin useasti kuukaudessa erilaisia näkökulmia oppilashuollosta opettajuuteen sekä kodin ja vanhemman arjesta johtamiseen. Katsomme asioita ekaluokkalaisen ja lukiolaisen silmin, paikallisten osaajien ja valtakunnantason vaikuttajien. Suomen- ja ruotsinkielisissä perheissä ja oppilaitoksissa.

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä painotetaan vahvasti koulutuspolitiikassa, koulutusta koskevassa lainsäädännössä ja koulujen opetussuunnitelmissa. Se konkretisoituu lopulta aina yksittäisen lapsen kohdalla. Tulevaisuuden aikuisen. 

Vaikutetaan yhdessä lasten parhaaksi,

Marika Salomaa, 
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, pj.