Kannanotto: Painotetun opetuksen koulu lähikouluksi

10.3.2022

Painotetun opetuksen koulu lähikouluksi - porvoolaiset lapset ja nuoret tasavertaiseksi

On hienoa, että Porvoon suomenkielisissä kouluissa on mahdollista hakeutua erilaisiin painotettuihin opetuksiin. Kielikylpyopetusta tarjotaan Albert Edelfeltin koulussa jo varhaiskasvatuksesta alkaen, painotettua musiikinopetusta Keskuskoulussa ja Linnajoen koulussa vuosiluokilla 3-9 ja painotettua liikunnanopetusta Pääskytien koulussa vuosiluokilla 7-9.

Painotetussa opetuksessa oppilas pääsee harjoittelemaan valittua ainetta normaalia kouluopetusta tai urheiluseurojen / musiikkiopiston tarjoamaa opetusta laajemmin ja monipuolisemmin. Edut aiheesta innostuneelle oppilaalle voivat olla hyvinkin merkittäviä innostavammasta koulupäivästä aina tulevaisuuden uraan saakka. 

Porvoon kaupunki määritti joitakin vuosia sitten lähikoulua koskevat linjauksensa uudelleen. Tuolloin painotettua opetusta tarjoavasta koulusta ei enää tullut lähikoulua oppilaalle, joka hyväksyttiin ko. opetukseen toisen koulun alueelta. Oppilaalle tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hänellä ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Tämän päätöksen myötä painotettu opetus on mahdollinen usein vain keskustan läheisyydessä tai koulun oppilaaksiottoalueella muutenkin asuville oppilaille. Kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta kuljettaa lastaan kouluun tai maksaa koulukuljetuksesta. Mielestämme tämä eriarvoistaa kaupungin lapsia ja nuoria ikävällä tavalla. 

Erilaisia painotettuja opetuksia tarjotaan useissa Suomen kunnista ja tietojemme mukaan on tavallista, että oppilaan lähikouluksi määritetään painotettua opetusta tarjoava koulu, kun oppilas on hyväksytty opetukseen. Porvoo on vahvasti kasvutavoitteinen kaupunki, joka haluaa edistää nykyisten ja tulevien porvoolaisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Hyvät mahdollisuudet monipuoliseen, painotettuun opetukseen ovat kaupungille myös vetovoimatekijä. 

Toivomme, että Porvoon kaupunki tarkastelee lähikoulua koskevat linjauksensa uudelleen. Kun lapsi /nuori valitaan painotettuun opetukseen, hänen lähikoulukseen tulisi määrittää kyseistä painotettua opetusta tarjoava koulu. Näin painotettuun opetukseen olisi aidosti mahdollista hakeutua kaikkialta Porvoosta. Kyse on ennen kaikkea porvoolaisten lasten ja nuorten tasavertaisista oikeuksista koulutuksellisiin mahdollisuuksiin.

Porvoossa 10.3.2022

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF)
Porvoon Kielikylpy ry 
Porvoon koulumusiikin tuki ry
Pääskytien ja Linnajoen vanhempainyhdistys PälLi ry
Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry
Porvoon Keskuskoulun vanhempainyhdistys ry