Kouluyhteisö: Kuka työkavereistasi on vuoden yhteistyöntekijä 2024?

11.5.2024

Porvoon kuntakohtainen vanhempainyhdistys (POFF) etsii jälleen vuoden yhteistyöntekijää porvoolaisista kouluyhteisöistä. Kollegoita pyydetään tekemään ehdotuksia työkavereistaan 30.5.2024 mennessä.

Onko juuri Sinun työkaverisi yhteistyön rakentaja sekä koulun sisällä että suhteessa koteihin? Myönteinen, toista arvostava ja niin oppilaan, työkaverin kuin huoltajankin yksilöllisesti kohtaava? Onko hänen työnsä tavoitteellisen osallistavaa, läpinäkyvyyttä edistävää ja kodeille aktiivisia vaikutusmahdollisuuksia luovaa? Lapselle ja nuorelle lämpöä ja ymmärrystä osoittavaa?

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) etsii jo neljättä kertaa vuoden yhteistyöntekijää Porvoossa.

-  Koulujen henkilöstö on tehnyt ehdotuksia esimerkiksi henkilöstä, jolla on suuresta työmäärästä huolimatta aina aikaa kuunnella ja paneutua lämmöllä kuulemaansa tai työkaverista, jolla on niin hyvät vuorovaikutustaidot, että hän tulee toimeen kaikenlaisten perheiden ja huoltajien sekä työntekijöiden kanssa. Saamamme lukuisat palautteet kertoivat työkavereiden keskinäisestä arvostuksesta ja halusta kiittää. Näiden toivomme nousevan esille myös nyt, jatkaa Salomaa.

Kun haluat kiittää kollegaasi – opettajaa, koulunkäynninohjaajaa, oppilashuollon henkilöstöä tai muuta koulun henkilökuntaa – hyvästä kodin ja koulun yhteistyöstä, teethän ehdotuksen.

Vinkkaa omasta tai tutusta porvoolaisesta koulusta opettajaa tai koulunkäynninohjaajaa, oppilashuoltoa, ruoka- tai tilapalveluiden toimijaa tai vaikkapa rehtoria.

Tee ehdotus hyvin perustein 30.5.2024 mennessä sähköpostitse porvoonvanhemmat@gmail.com. Mainitse viestissäsi ehdotettavan henkilön nimi ja koulu, perusteet sekä ehdottaja. 

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) palkitsee ehdotusten pohjalta vuoden yhteistyöntekijän hemmottelulahjakortilla porvoolaiseen yritykseen. Myös ehdottaja huomioidaan lahjakortilla.

Palkittavat huomioidaan kouluvuoden alkaessa syksyllä. 

Vuoden yhteistyöntekijä valittiin kolmatta kertaa viime keväänä. Voittajaksi valittiin kollegoiden ehdotuksesta Tolkkisten koulun luokanopettaja Eeva Simolinin vuoden yhteistyöntekijänä. Kunniamaininnan saavat Minna Parmasuo ruokapalveluista ja koulukuraattori Leena Haveri.

Toissa vuonna voittajaksi apulaisrehtori Seppo Ahonen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saivat luokanopettaja Anne Sonkajärvi Keskuskoulusta sekä koulunkäynninohjaaja Jenni Granroth.

Edellisvuonna, vuoden yhteistyöntekijää ensimmäistä kertaa palkittaessa voittajaksi valittiin koulunkäynnin ohjaaja Anita Korhonen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saivat tuolloin erityisopettaja Simon Wackström Eklöfska Skolasta sekä rehtori Jessica Gillberg Sannas Skolasta.