Haemme jälleen vuoden yhteistyöntekijää porvoolaisissa kouluissa

26.4.2023

Porvoon kuntakohtainen vanhempainyhdistys (POFF) etsii jälleen vuoden yhteistyöntekijää porvoolaisista kouluyhteisöistä. Kollegoita pyydetään tekemään ehdotuksia työkavereistaan 14.5.2023 mennessä.

Onko juuri Sinun työkaverisi yhteistyön rakentaja sekä koulun sisällä että suhteessa koteihin? Myönteinen, toista arvostava ja niin oppilaan, työkaverin kuin huoltajankin yksilöllisesti kohtaava? Onko hänen työnsä tavoitteellisen osallistavaa, läpinäkyvyyttä edistävää ja kodeille aktiivisia vaikutusmahdollisuuksia luovaa? Lapselle ja nuorelle lämpöä ja ymmärrystä osoittavaa?

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) etsii jo kolmatta kertaa vuoden yhteistyöntekijää Porvoossa.

- Etsimme porvoolaisista kouluista henkilöä, joka on omaksunut yhteistyöntekijän roolin ja ollut valmis vaikeinakin aikoina toimimaan ratkaisuja etsien ja yhteistä ymmärrystä lisäten, painottaa Porvoon vanhempainyhdistysten puheenjohtaja Marika Salomaa.

-  Viime vuonna koulujen henkilöstö teki ehdotuksia esimerkiksi henkilöstä, jolla on suuresta työmäärästä huolimatta aina aikaa kuunnella ja paneutua lämmöllä kuulemaansa tai työkaverista, jolla on niin hyvät vuorovaikutustaidot, että hän tulee toimeen kaikenlaisten perheiden ja huoltajien sekä työntekijöiden kanssa. Saamamme lukuisat palautteet kertoivat työkavereiden keskinäisestä arvostuksesta ja halusta kiittää. Näiden toivomme nousevan esille myös nyt, jatkaa Salomaa.

Kun haluat kiittää kollegaasi – opettajaa, koulunkäynninohjaajaa, oppilashuollon henkilöstöä tai muuta koulun henkilökuntaa – hyvästä kodin ja koulun yhteistyöstä, teethän ehdotuksen.

Vinkkaa omasta tai tutusta porvoolaisesta koulusta opettajaa tai koulunkäynninohjaajaa, oppilashuoltoa, ruoka- tai tilapalveluiden toimijaa tai vaikkapa rehtoria.

Tee ehdotus hyvin perustein 14.5.2023 mennessä sähköpostitse porvoonvanhemmat@gmail.com. Mainitse viestissäsi ehdotettavan henkilön nimi ja koulu, perusteet sekä ehdottaja.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) palkitsee ehdotusten pohjalta vuoden yhteistyöntekijän 150 euron lahjakortilla Hotelli Haikon Kartanoon. Koska hyvällä on tapana kiertää, huomioidaan luonnollisesti myös ehdotuksen tekijä Hotelli Haikon kartanon lahjakortilla.

Vuoden yhteistyöntekijä valittiin toista kertaa viime keväänä. Porvoolaisten kollegoiden ehdotuksista valittiin voittajaksi apulaisrehtori Seppo Ahonen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saivat luokanopettaja Anne Sonkajärvi Keskuskoulusta sekä koulunkäynninohjaaja Jenni Granroth.

Edellisvuonna, vuoden yhteistyöntekijää ensimmäistä kertaa palkittaessa voittajaksi valittiin koulunkäynnin ohjaaja Anita Korhonen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saivat tuolloin erityisopettaja Simon Wackström Eklöfska Skolasta sekä rehtori Jessica Gillberg Sannas Skolasta.

--------------

Vi söker igen årets skapare av samarbetsanda i skolorna i Borgå

Föräldraföreningarna i Borgå (POFF) söker igen årets skapare av samarbetsanda i skolorna i Borgå. Föreslå din arbetskamrat senast 14.5.2023.

Är det just din arbetskamrat som skapar samarbetsanda både inom skolan och mellan skolan och hemmen? Som är positiv, uppskattar andra och bemöter både elever, arbetskamrater och vårdnadshavare individuellt? Som i sitt arbete strävar efter att öka delaktighet, främja transparens och skapa möjligheter för hemmen att påverka? Som bemöter barn och unga med värme och förståelse?

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) söker redan för tredje gången årets skapare av samarbetsanda i Borgå.

– Vi söker nu i skolorna i Borgå efter en person som tagit rollen som en skapare av samarbetsanda och som även under svåra tider har varit beredd att söka lösningar och öka ömsesidig förståelse, betonar ordföranden för Föräldraföreningar i Borgå Marika Salomaa.

– Förra året föreslog de anställda i skolorna till exempel en person som trots en stor arbetsmängd alltid har tid att lyssna och med värme sätta sig in det som berättas, eller en arbetskamrat som har så god interaktionsförmåga att hen kommer överens med alla slags familjer och vårdnadshavare samt arbetskamrater. Den stora mängd respons vi fick visar att arbetskamrater uppskattar varandra och vill tacka varandra. Vi hoppas att detta ska synas också den här gången, fortsätter Salomaa.

Om du vill tacka en kollega – en lärare, skolgångshandledare, någon inom elevvården eller någon annan från skolans personal – för ett gott samarbete mellan hemmet och skolan, lämna in ditt förslag.

Tipsa om en lärare, skolgångshandledare, någon inom elevvården, kost- och städtjänsterna eller fast rektorn från din egen eller en bekant skola.

Skicka ditt förslag med goda motiveringar senast 14.5.2023 per e-post porvoonvanhemmat@gmail.com. Ange i ditt meddelande namnet på den person du föreslår och skolan där hen arbetar, motiveringar till förslaget och namnet på den som lämnar in förslaget.

Utgående från förslagen belönar Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) årets skapare av samarbetsanda med ett gåvokort på 150 euro till Hotell Haiko Gård. Eftersom det goda brukar spridas, belönas förstås också den som lämnat in förslaget med ett gåvokort till Hotell Haiko Gård.

Årets skapare av samarbetsanda valdes andra gången förra våren. Bland förslagen från kollegorna i Borgå valdes biträdande rektor Seppo Ahonen från Albert Edelfeltin koulu till vinnare. Hedersomnämnande fick klasslärare Anne Sonkajärvi från Keskuskoulu och skolgångshandledare Jenni Granroth.

Året förut då vinnaren utsågs första gången valdes skolgångshandledare Anita Korhonen från Albert Edelfeltin koulu till vinnare. Då fick speciallärare Simon Wackström från Eklöfska skolan och rektor Jessica Gillberg från Sannäs skola hedersomnämnande.

Kuvassa vas. Anne Sonkajärvi, Seppo Ahonen, Jenni Granroth.