POFFin uusi hallitus kiusaamattomuuden puolesta

30.3.2021

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) on valinnut uuden hallituksen.

Puheenjohtajana jatkaa Marika Salomaa. Hän toimii myös Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana ja Suomen vanhempainliiton johtokunnan jäsenenä. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Tukiainen, sihteeriksi Katja Sarmia ja rahastonhoitajaksi Susann Träskelin. Harri Anttila ottaa vastuulleen jäsenyhdistysvastaavan tehtävät. Hallitukseen valittiin myös Emilia Mäntylä.

Tänä toimintavuonna teemme erityisen paljon työtä yhteisöllisyyden, kaveritaitojen ja koulukiusaamattomuuden puolesta. Porvoossa on toteutumassa muun muassa koulujen yhteinen kiusaamattomuuskävely vanhempainyhdistysten tuella, sekä lukuisia erilaisia tempauksia niin koululaisille kuin meille vanhempina, kertoo puheenjohtaja Marika Salomaa.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) on päiväkoti- ja koulurajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys, jonka jäsenyhdistyksinä on 24 porvoolaista päiväkoti- ja koulukohtaista yhdistystä. POFF on Suomen Vanhempainliiton jäsen, joka tekee kaksikielisenä yhdistyksenä yhteistyötä myös Hem och Skolan kanssa. 

Lähtökohtamme on rakentava ja ratkaisuja etsivä. Näemme, että lapsen ja nuoren parhaaseen voidaan vaikuttaa vain tiiviillä kodin ja koulun yhteistyöllä ja sillä, että vastuuta kannetaan yhdessä. Siksi keskustelu on tiivistä niin kaupungin koulutusjohdon ja muiden sektoreiden kanssa kuin myös omien jäsenyhdistystemme. Monet asioista koskettavat muitakin kuin vanhempainyhdistyksiä, ja siksi esimerkiksi kiusaamattomuusteeman puolesta haluaisin mielellään nähdä koko Porvoon yhdistävän voimavaransa yhdistyksistä seuroihin, jatkaa Salomaa.