Porvoossa kävellään jälleen kiusaamattomuuden puolesta

25.8.2022

Porvoossa kävellään jälleen kiusaamattomuuden puolesta. Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) koordinoima päätapahtuma on keskiviikkona 31.8., jolloin tervehdyksensä tuo vanhempaintoiminnan valtakunnan tasolta Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.

Koulujen työrauha, kaveritaidot ja koulukiusaaminen ovat puhututtaneet Porvoossa viime vuosina. Kuntakohtainen vanhempainyhdistys haluaa pitää yllä keskustelua, jolla toisen huomioon ottamiseen ja koulukiusaamattomuuteen etsitään yhteisesti keinoja porvoolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. 

Tänä vuonna erityisesti kouluissa toteutuvaan kävelyyn on mahdollista osallistua koko viikon ajan, 29.8.–2.9., itselle sopivana ajankohtana.

- Ilahduttavaa on se, että mukana on viime vuoden tapaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja saman asian puolesta. Tänäkin vuonna mukana ovat muun muassa Kvarnbackens skolan, Lyceiparkens skolan ja Keskuskoulun oppilaat, kertoo Susann Träskelin POFFista.

Teemaviikon päätapahtuma on pääkirjastolla keskiviikkona 31.8. noin kello 9.30 alkaen. Pääkirjastolle on mahdollista saapua joko omatoimisesti tai yhteisessä kulkueessa, joka lähtee kello 9.15 Keskuskoulun ja Linnajoen koulun viereiseltä urheiluhallilta. 

- Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on yhteinen. On tärkeää, että toimimme yhteistyössä kiusaamattomuutta ja yhteisöllisyyttä edistäen. Koulutuspalveluissa nämä asiat ovat osa päivittäistä työtä, toteaa koulutusjohtaja Rikard Lindström Porvoon kaupungilta. 

Porvoosta viime vuonna alkanut kiusaamattomuuskävely toteutuu tänä syksynä myös Tampereella. Porvoon vanhempainyhdistykset luovuttavat tilaisuudessa viestikapulan eteenpäin Tampereen vanhemmille. 


Kävele sopivana ajankohtana valitsemallasi tavalla – ja jaa kuva kävelystäsi 

Kiusaamattomuuskävelyyn on helppo osallistua kenen tahansa. Koulu, päiväkoti tai muu ryhmä, yksittäinen kävelijä tai ystävän kanssa kävelevä, voi valita sopivan ajankohdan ja toteutustavan teemaviikon aikana. Kävellä voi lyhyesti tai pidemmälti, kaupungissa tai kylissä, banderollein tai ihan sellaisenaan. 

- Kouluissa kävelyn voi toteuttaa luokittain, luokkatasoittain tai vaikkapa koko koulu yhdessä. Viime vuonna kävelivät myös esimerkiksi päiväkodit, erilaiset yhdistykset ja nuorisopalvelut. Tärkeintä on, että kävellään hyvillä mielin yhteisöllisyyden ja kiusaamattomuuden puolesta, toteaa kiusaamattomuuskävelyä koordinoiva Anne Tukiainen Porvoon vanhempainyhdistyksestä. 

Porvoon vanhempainyhdistykset kutsuu kävelyyn mukaan myös kaikki porvoolaiset.

- Kiusaamattomuuden puolesta on tärkeää toimia niin vanhempana, isovanhempana kuin naapurinakin. Siksi haluamme haastaa mukaan kaikki porvoolaiset. Voit kävellä koulussa tai työpaikalla, harrastuksessa ja ihan missä tahansa, kertoo Tukiainen. 

Kiusaamattomuuskävelyyn ei ole tarvitse ilmoittautua. Porvoon vanhempainyhdistykset toivoo kuitenkin, että kävelystä jaettaisiin kuva omalla somekanavalla aihetunnistein #Olettärkeä #äläoletörkeä #kiusaamattomuuskävely. POFF huomioi 20 ensimmäistä kuvaterveiset lähettänyttä ”Olet tärkeä”-huivilla. 

Lisätietoja tapahtumasta: 
Anne Tukiainen, varapuheenjohtaja suomeksi

anne_tukiainen@hotmail.com 040 730 8388

Susann Träskelin, rahastonhoitaja ruotsiksi

trasksu@gmail.com 040 583 3487

-----------------------

 I Borgå ordnas igen evenemanget Vi går mot mobbning


I Borgå ordnas igen evenemanget Vi går mot mobbning. Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) koordinerar huvudevenemanget på onsdagen 31.8, där verksamhetsledare Saija Ohtonen-Jones från Suomen Vanhempainliitto framför sin hälsning från föräldraverksamheten på riksnivå.

Skolornas arbetsro, kamratfärdigheter och mobbning i skolan har diskuterats i Borgå under de senaste åren. Föräldraföreningarna i Borgå vill upprätthålla en diskussion där man tillsammans söker metoder som hjälper att ta hänsyn till andra och bekämpa mobbningen i skolan för att främja barns och ungas välbefinnande i Borgå. 

I år är det möjligt att delta i evenemanget Vi går mot mobbning som särskilt genomförs i skolor under hela veckan, 29.8–2.9, vid en tidpunkt som passar för en själv.

- Det är glädjande att både finsk- och svenskspråkiga skolor deltar för samma sak på samma sätt som i fjol. Också i år deltar eleverna bland annat vid Kvarnbackens skola, Lyceiparkens skola och eleverna vid Keskuskoulu, berättar Susann Träskelin från POFF.


Huvudevenemanget under temaveckan hålls i huvudbiblioteket på onsdagen 31.8 ca kl. 9.30. Det är möjligt att komma till huvudbiblioteket antingen på egen hand eller med de andra som startar tillsammans klockan 9.15 från idrottshallen invid Keskuskoulu och Linnanjoen koulu. 


- Ansvaret för barns och ungas välbefinnande är gemensamt. Det är viktigt att vi samarbetar för att bekämpa mobbning och främja gemenskap. Inom utbildningstjänsterna är dessa frågor en del av det dagliga arbetet, konstaterar utbildningsdirektör Rikard Lindström vid Borgå stad. 

Evenemanget Vi går mot mobbning, som startade i Borgå ifjol, genomförs också i Tammerfors under hösten. Föräldraföreningarna i Borgå överlämnar stafettpinnen till Tammerfors under evenemanget. 

Gå vid en tidpunkt och på det sätt som passar dig – och dela en bild av dig från promenaden 

Det är lätt för vem som helst att delta i promenaden mot mobbning. Skolan, daghemmet eller någon annan grupp, den som går ensam eller med en vän, kan välja en lämplig tidpunkt och ett sätt att göra det under temaveckan. Man kan gå en kort eller längre sträcka, i städer eller byar, med banderoller eller utan. 

- I skolorna kan promenader genomföras enligt klass, klassnivå eller hela skolan tillsammans. I fjol deltog också till exempel daghem, olika föreningar och ungdomstjänsterna. Det viktigaste är att man deltar med gott humör för gemenskap och mot mobbning, konstaterar Anne Tukiainen från Föräldraföreningar i Borgå, som koordinerar evenemanget. 

Föräldraföreningar i Borgå inbjuder också alla invånare i Borgå att delta i promenaden.
- Det är viktigt både som förälder, mor- och farförälder och granne att arbeta mot mobbning. Därför vill vi utmana alla med i Borgå. Du kan gå i skolan eller på arbetsplatsen, under din hobbytid och var som helst, berättar Tukiainen. 

Du behöver inte anmäla dig till evenemanget. Föräldraföreningarna i Borgå önskar dock att ni delar bilder i egna sociala kanaler med hashtagg #Olettärkeä #äläoletörkeä #Duärviktig #vigårmotmobbning. POFF belönar de 20 första bildhälsningarna med skarfen ”Du är viktig”. 

Ytterligare information om evenemanget: 
Anne Tukiainen, biträdande ordförande (på finska)

anne_tukiainen@hotmail.com 040 730 8388

Susann Träskelin, kassör (på svenska)

trasksu@gmail.com 040 583 3487