52 vanhempaintoiminnan muotoa Porvoossa

27.11.2020

Porvoolaiset vanhemmat tekevät paljon hyvää työtä lastensa puolesta koti/koulu/päiväkotiyhteistyönä. Vuoden 2020 aikana julkaisemme 52 tapaa tehdä vanhempaintoimintaa meillä Porvoossa. Esimerkit kerätään omista jäsenyhdistyksistämme, koulukohtaisista vanhempainyhdistyksistä Porvoossa ja niitä julkaistaan viikoittain POFFin fb:ssä #mitäsinätekisitlapsesipuolesta-häshtägillä. 

Tämän viikon nostona oli oman yhdistyksemme Näkökulmia-sarja. Tutustuthan myös muihin ja poimit ideoita oman yhdistyksenne toimintaan.
"Kymmeniä näkökulmia kodin ja koulun yhteistyön ympärille kietoutuen. Porvoon vanhempainyhdistys julkaisee läpi lukuvuoden 2020-2021 suosittua kirjoitussarjaa lukuisten eri henkilöiden kirjoituksin Opetushallituksen Heinosesta OAJ:n Luukkaiseen ja porvoolaisista opettajista kaupungin päättäjiin sekä vanhempiin. Tarkoituksena on keskusteluttaa ja oivalluttaa siihen, miten useat toimijat liittyvät lapsen ja koulun hyvään arkeen.

Tiotals olika synpunkter kring samarbete mellan hemmet och skolan. POFF publicerar genom skolåret 2020-2021 den populära skriftserien med ett flertal skribenter allt från Undervisningsstyrelsens Heinonen, OAJ:s Luukkainen till lärare, beslutsfattare och föräldrar inom Borgå. Målsättningen är att föra debatt och hämta synpunkter på hur olika parter berör barnen och skolans goda vardag.

- -
Porvoolaiset vanhemmat tekevät paljon hyvää työtä lastensa puolesta koti/koulu/päiväkotiyhteistyönä. Me haluamme Porvoon kuntatasoisena vanhempainyhdistyksenä nostaa niitä näkyviksi ja toinen toistemme hyödynnettäviksi.
Näin vuoden päättyessä meillä on ainakin 52 erilaista tapaa tehdä vanhempaintoimintaa eri puolilla Porvoota. Millaista vanhempaintoimintaa teillä on koulussanne tai päiväkodissanne?

Föräldrarna i Borgå gör mycket bra samarbete mellan hem/skola/daghem till förmån för sina barn. Vi vill som Borgås föräldraförening på kommunnivå lyfta fram just dessa goda gärningar så vi även kan lära oss av varandra.
I slutet av året har vi i alla fall 52 olika sätt att göra föräldraverksamhet runt om i Borgå. Hurdan föräldraverksamhet har ni i era skolor eller daghem?"
#mitäsinätekisitlapsesipuolesta
Suomen Vanhempainliitto
Hem och Skola i Finland
* Lasten asialla. Vanhempien tukemana. 47/2020
* För barnen, med hjälp av föräldrarna. 47/2020