Koulutusjohdolle valtakunnallista tunnustusta

27.9.2021

Porvoon kaupungin koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström ovat saaneet Suomen Vanhempainliiton myöntämän kunniakirjan tunnustuksena kodin ja koulun yhteistyön edistämisestä.

- Yhteistyö koulutusjohdon kanssa on tiivistä, rakentavaa ja eteenpäin katsovaa. Arvostamme sitä, että koulutusjohtajilla on aito halu kuulla vanhempien mielipiteitä ja tahto edistää asioita lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista katsoen, perustelee tunnustusta Porvoon kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen POFFin puheenjohtaja Marika Salomaa.

Suomen Vanhempainliitolle esityksen kunniakirjojen saajista tekee paikallisyhdistys. Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat hakea liiton valtakunnallista tunnustusta henkilölle tai taholle, joka on teoin, sanoin ja asenteellaan tukenut vanhempaintoimintaa, saanut aikaan yhteistä hyvää kasvatusyhteisössä ja vahvistanut toiminnallaan kodin ja koulun yhteistyötä.