Kiusaamattomuuskävely Porvoossa 30.8.-5.9.2021 - haastamme Sinutkin!

25.8.2021

Porvoon vanhempainyhdistykset ry on haastanut porvoolaiset koulut ja vanhempainyhdistykset kävelemään kiusaamattomuuden puolesta. Nyt haluamme haastaa myös juuri Sinut.

Koulu, päiväkoti tai muu ryhmä, yksittäinen kävelijä tai ystävän kanssa kävelevä, voi valita sopivan ajankohdan ja toteutustavan 30.8.-3.9.2021 välisenä aikana. Päätapahtuma on torstaina 2.9.2021. Tuolloin kävelyyn osallistuvat paitsi useat luokat Keskuskoulusta, Lyceiparkens Skolasta ja Kvarnbackens Skolasta, kanssamme myös muun muassa Porvoon kaupungin koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström, sivistysjohtaja Sari Gustafsson, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hanna Lönnfors sekä kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. Hem och Skolan toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk tuo Porvooseen tervehdyksen vanhempaintoiminnan valtakunnan tasolta. 

Porvoon vanhempainyhdistykset ry - Borgå Föräldraföreningar rf har utmanat skolorna och föräldraföreningarna i Borgå att gå mot mobbning. Nu vill vi utmana just Dig!

Skolan, daghemmet eller annan grupp, en som går för sig själv eller tillsammans med sin vän, kan själv välja tidpunkt och sätt att förverkliga detta under tiden 30.8-3.9.2021. Huvudevenemanget är torsdagen 2.9.2021.

Lue enemmän: https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/yhteisollisyyden-vuosi/kiusaamattomuuskavely/kiusaamattomuuskavely-haaste-mukaan/