Keskusteluilta lasten ja nuorten hyvinvoinnista 16.3.

7.3.2023

Keskusteluilta lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Hyvät Porvoon suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen huoltajat

Toivotamme teidät tervetulleiksi yhteiseen keskusteluiltaan koskien lasten ja nuorten hyvinvointia.

torstaina 16.3.2023 klo 18-19.30 Lyceiparkens skolanin ruokalassa, Piispankatu 3-7. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45

Illan ohjelma:

- Oppilashuollosta opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuoltosuunnitelmaan,

Kasvun ja oppimisen toimialan kehittämispäällikkö Minna Öhman

Mistä on kyse kunnan, koulun ja hyvinvointialueen näkökulmasta?

Mistä on kyse kodin näkökulmasta?

- Ennaltaehkäisevä yhteistyö

Kouluun sitoutuminen ja poissaolot, oppimisen ja tuen rehtori Anne Smolander

Kiusaamisen ehkäisy, projektikoordinaattori Taina Helve

Ilta etenee teemojen esittelyllä ja ryhmäkeskusteluilla

Ilmoittautumiset viimeistään 14.3.2023 porvoonvanhemmat@gmail.com.

------------

En diskussionskväll om barnens och ungas välmående

Bästa vårdnadshavare i Borgå stads svensk- och finskspråkiga

grundskolor!

Vi önskar er varmt välkomna till en gemensam diskussionskväll kring temat barns och ungas välmående

Torsdag 16.3.2023 kl. 18-19.30 i Lyceiparkens skolas matsal, Biskopsgatan 3-7. Kaffe serveras från kl.17.45

Kvällens program

- Välkommen, Föräldraföreningar i Borgå rf:s ordförande Marika Salomaa

- Elevvård och elevvårdsplan, Utvecklingschef för sektorn växande och lärande Minna Öhman

Vad är det fråga om ur Borgås, skolans och välfärdsområdets perspektiv? Vad är det fråga om ur hemmets perspektiv?

- Hur kan vi tillsammans samarbeta för att främja välbefinnandet?

Skolengagemang och frånvaro, rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander

Mobbningsförebyggande verksamhet – projektkoordinator Taina Helve

Kvällen framskrider med presentationer av kvällens teman och diskussioner. Anmäl ditt deltagande senast 14.3.2023 till adressen porvoonvanhemmat@gmail.com