Jäsenrekisteriseloste

1.  Rekisterin nimi       Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf-  
                                    jäsenrekisteri

2.  Rekisterin pitäjä     Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf
                                    vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi

3.  Rekisteriasioista    Yhdistyksen hallituksen jäsenvastaava
     vastaava

4.  Henkilötietojen        Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitetun jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä
     käsittelyn tarkoitus

5.  Rekisterin tietosisältö
                                     Yhdistysjäsenet:
                                      yhdistyksen nimi
                                      koulu tai päiväkoti missä yhdistys toimii
                                      yhdistyksen rekisterinumero
                                      yhdistyksen puheenjohtaja
                                      puhelinnumero
                                      yhdistyksen sähköpostiosoite

                                      Henkilöjäsenet
                                     
täydellinen nimi
                                      sähköpostiosoite
                                      kotikunta
                                      puhelinnumero

                                      Kannatusjäsenet
                                      henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön nimi
                                      sähköpostiosoite
                                      kotikunta
                                      henkilön syntymäaika tai yhteisön tunnus

6.  Säännönmukaiset   Jäseniltä saadut tiedot
     tietolähteet

7.  Säännönmukaiset   Tietoja luovutetaan hallituksen jäsenille. Taikka hallituksen tekemällä
     tietojen luovutukset  päätöksellä jäsenelle, joka niitä pyytää.

8.  Rekisterin suojauk-  ATK'lle tallennetut tiedot. Salasanalla suojattu. Rekisteriin pääsyoike-
     sen periaatteet         us ja oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja  on vain
                                      Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf
                                      jäsenrekisteriasioista vastaavalla henkilöllä.
                                      Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

                         

Yhdistyslaki 11§: mukaan hallituksen velvollisuus on pitää jäsenluetteloa, johon on merkitty vähintään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.