Sisäilma-asiat

Sisäilmaan liittyvää tietoa

Suomen Vanhempainliiton sisäilmasivut

Hengitysliitto

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus oppilaitoksessa

Sisäilmayhdistys ry - Oirekyselyt

Porvoon kaupungin sisäilmasivut

Porvoon kaupunki on koonnut nettipalveluunsa uuden kattavan tietopaketin kaupungin toimitilojen sisäilma-asioista.

Kaksikielisellä sivustolla voi tutustua sisäilmaongelmia koskeviin tiedotteisiin ja tutkimusraportteihin sekä kaupungin menettelytapoihin sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry on ollut aktiivisesti mukana sivuston suunnittelussa.

Suuri Sisäilmailta Porvoossa 21.3.2017

Aloite sisäilmaillan järjestämisestä lähti Hinthaarasta.
Hinthaaralaiset saivat kuulla, että Hinthaaran sivistyskeskuksessa on sisäilmaongelma.

Vanhemmat eivät tyytyneet seuraamaan sivusta asioiden etenemistä.
He halusivat paikan sisäilmatyöryhmästä. He halusivat, että ongelmasta annetaan huoltajille tietoa avoimesti.

Toimitilajohto osallistui Hinthaaran koulun kannatusyhdistyksen kokoukseen. Sen seurauksena huoltajat saivat edustajansa sisäilmatyöryhmään.
Päätettiin myös perustaa avoin keskusteluryhmä facebookiin (Porvoon sisäilmaongelmat keskusteluryhmä) sekä järjestää Suuri Sisäilmailta.

Sisäilmaillalla oli kolme päämäärää
1. Kartoittaa nykytilanne
2. Löytää ratkaisuja ongelmiin
3. Sitouttaa päättäjät viemään asioita eteenpäin

Sisäilmaillan esitykset

PDF-tiedostoSisäilmastoilta_Porvoo.pdf (1.0 MB)
Esitys: Teemu Kuusinen / Enervent
PDF-tiedostoPorvoo_JP_maaliskuu_2017.pdf (1.6 MB)
Esitys: Juhani Pirinen

Yleisö jätti yhden kirjallisen kysymyksen paneelissa olleille puolueiden edustajille. Lupasimme pyytää vastaukset ja julkaista ne sivuillamme.

 

Kysymys: "Sitoudutteko lisäämään Porvoon kaupungin resursseja siivoukseen, kiinteistönhuoltoon ja korjausrakentamiseen ja samalla harjoittamaan työllistävää investointipolitiikkaa ja luopumaan leikkauspolitiikasta?"

Vastaukset:
Sakari Pellinen: Haluaisin säilyttää siivouksen kaupungin omana työnä, samoin palauttaisin talonmiehet. Hyvällä työhönperehdyttämisellä rakennukset saisivat hyvän jatkuvan silmälläpidon ja huollon. Uskon vahvasti suomalaiseen työvoimaan, kun heille antaa vastuuta he myös kantavat sen. Pienet kohteet voisi korjausrakentamisessa tehdä kaupungin oma väki, näin mahdollistettaisiin vahinkoihin nopea puutuminen. Isot kohteet korjuutettaisiin rakennusliikkeillä. Korjausvelkaa on juuri nyt edullista pienentää vaikka velalla, onhan lainakorko 0% pinnassa, lisäksi se tukisi työllisyyttä ja nousua lamasta.

Juha Kittilä: Kiinteistöjen huoltoon on Porvoon kaupungilta löydyttävä tarvittavat resurssit. Huoltaminen on aina korjaamista järkevämpi vaihtoehto sekä käyttäjän että kaupungin talouden kannalta.
Siivouksen kohdalla haluaisin ensin varmistua siitä, että nykyisillä resursseilla saadaan se tulos, joka on tarkoitus saada. Näinhän ei ainakaan joissakin elinkaaripäiväkodeissa ole asian laita ja silloin uusien siivoojien hankkiminen ei ole ratkaisu. Jos taas tilanne on sellainen, että tiloissa ei ole mahdollista tehdä töitä riittämättömän siivoamisen vuoksi, olen valmis panostamaan lisää siivoukseenkin.
Porvoon kaupunki on investoimassa yli sata miljoonaa euroa kolmen vuoden sisällä koulu- ja päiväkotitiloihin. Näin suuret investoinnit lisäävät kaupungin lainamäärää eli muodostavat veronkorotuspaineita tulevaisuudelle. Lisäksi myös kuntaveron määrä tulee investointien vuoksi lähivuosina nousemaan. Investoinnit ja korjausrakentaminen voivat joskus olla toisensa kumoavia asioita.
Minulle leikkauspolitiikka tarkoittaa resurssien summittaista karsintaa ilman kunnollista harkintaa. Monissa toiminnoissa on epäilemättä Porvoossakin tehostamisen varaa ja tehokkuutta olisi tärkeää myös seurata. Näin saataisiin tietää minkä verran resursseja mihinkin asiaan tarvitaan. Veronmaksajien ei ole mielestäni kuitenkaan järkevää maksaa työstä, jolle ei ole tarvetta. Leikkaamisen sijaan hyödyntäisin tarvittaessa sisäisiä siirtoja tehtävistä toisiin sekä luontaista poistumaa eli eläköitymisiä.

Taina Valkeavirta: Sitoudun mielelläni! En vielä tiedä, mitkä mahdollisuudet minulla olisi - ainakaan yksin- vaikuttaa asiaan, mutta yhteistyössä muiden valtuutettujen kanssa uskoisin voitavan saada aikaan nykyistä parempi huolto ja ylläpito Porvoon kaupungin kiinteistöihin! Siihen tarvitaan suurempi rahavaraus kuin tähän mennessä on ollut. Työssäni olen havainnut, että isännöitsijöille ei ole varattu tarpeeksi määrärahaa vuosikunnostusten tekemiseen. Resursseja eli varsinaisen työn tekijöitä on siis liikenteessä liian vähän. Toisaalta voi olla, että huoltomiesten ja -naisten tekemä työ ei ole tarpeeksi tehokkaasti (ankarasti) organisoitu. Ajattelen, että koska me asukaat = kuntaverojen maksajat olemme niitä, joiden varoilla tehdään kaikki kaupungissa tehtävät kuntatyöt: voinemme vaatia tehokkaampaa otetta?
Me kristillisdemokraatit tosin suosisimme mieluiten inhimillistä otetta politiikkaan, mutta se ei tietenkään tarkoita leväperäistä otetta yhteisen omaisuuden hoidossa.
Työllistävän investointipolitiikan suhteen ja leikkauspolitiikasta luopumisesta toivoisin voivani sanoa SITOUDUN!, mutta koska en vielä ole tietoinen, miten ko. asioita todellisesti edistetään, sanon vain seuraavan: mottoni tehtäviini on Raamatusta Markuksen evankeliumin 14. luku 8.jae: "Hän teki minkä voi.”

Anette Karlsson: Kyllä, sitoudun toimimaan sen puolesta, että Porvoon kiinteistöt saadaan kuntoon. Terve sisäilma kuuluu kaikille.

 

  

 

 

Porvoolaisten oma sisäilmaryhmä on perustettu 5.4.2017

Porvoon kaupungin toimitilajohto ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry ovat perustaneet yhteistyöryhmän käsittelemään sisäilma-asioita. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja sen avulla halutaan parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sisäilma-asioissa. 

Ryhmän jäsenet:

1. Laura Karén
laura.karen@pp.inet.fi, 040 566 9912
 - POFF:in varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja kolmen lapsen äiti.

2. Tuomas Kanervala
tuomas@kanervala.com, 045 805 7411
- Sivistysverkkoselvityksestä vanhempien varjoraportin koonneen ryhmän perustaja.

3. Marko Liljeström
marko.liljestrom@metirak.fi, 050 543 7039

4. Nuorisovaltuuston edustaja - vaihtuva

5. Toimitilajohdon edustajina toimitilajohtaja Börje Boström, projektipäällikkö Pekka Koskimies ja kaupunginarkkitehti Markku Partanen.


 

Sisäilmaryhmän pöytäkirjat

Viimeisin pöytäkirja lisätään sivuille heti, kun se on valmistunut.

PDF-tiedostoSisäilmaryhmä muistio 21.11.2018.pdf (173 kB)
PDF-tiedostoSisäilmaryhmä muistio 070918.pdf (6 kB)
PDF-tiedostoSisäilmaryhmä_muistio170518.pdf (174 kB)
Muistio 17.5.2018
PDF-tiedostoSis_ilmaryhm__muistio120118.pdf (328 kB)
Pöytäkirja 12.1.2018
PDF-tiedostoSisäilmaryhmä_kokousmuistio_011217.pdf (28 kB)
Pöytäkirja 1.12.2017
PDF-tiedostoMuistio_sisäilmaryhmä_271017.pdf (6 kB)
Pöytäkirja 27.10.2017
PDF-tiedostoMuistio_sisäilmaryhmä_220917.pdf (42 kB)
Pöytäkirja 22.9.2017
PDF-tiedostoIV 24-7 kohteet päiv 20.9.2017.pdf (43 kB)
Liite 22.9. pöytäkirjaan.
PDF-tiedostoMuistio_sisäilmaryhmä_250817.pdf (343 kB)
Pöytäkirja 25.8.2017
PDF-tiedostoMuistio_sisäilmaryhmä_160617.pdf (8 kB)
Pöytäkirja 16.6.2017
PDF-tiedostoPK_sisäilmakokous_080517.pdf (341 kB)
Pöytäkirja 8.5.2017