Kontakt information
 

Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf , POFF
vanhemmat(at)porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat

Tarja Juvonen, ordförande
Djäknegatan 5 A 3
06100 Borgå
040 752 2998
tarja.juvonen@porvoo.fi

 

Våra målsättningar är att
 

  • Samarbetet mellan hem och skola är bra och tillgängligt för alla familjer i Borgå.
  • Föräldrarna blir hörda i det kommunala beslutsfattandet.
  • Föräldrarna får information om påverkningsmöjligheter i skolfrågor.

 

Förvaltning


Tarja Juvonen (ordförande)

Laura Karén (viceordförande)                  

Nina Martikainen (sekreterare och medlemsansvarande)

Johanna Peltokangas (kassör)

Kimmo Lassila

Pertti Nieminen

 

                      

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månad
 

Datum och tid hittar ni i nyheter.
Också föredragningslistan kommer till nyheter ungefär en vecka före sammanträdet.
Sammanträdsplatsen är i föredragningslistan.
Mötena är öppna åt alla som är intresserade i barn och ungas välmående samt utbildningsärendena i Borgå.
 

Broschyren som berättar om Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf, delades ut till varje hem november 2014.